Verslag en verantwoording over het jaar 2019 en het jaarprogramma en begroting voor 2020


Hieronder vindt u het verslag en verantwoording van Parkinson Café Woerden over het jaar 2019 en het jaarprogramma en begroting voor 2020