Sponsoring door Het Productiekantoor


Een paar weken geleden hadden wij ons eigen 5-jarig jubileum als bedrijf en de gasten konden kiezen of ze een cadeautje wilden geven of een donatie.

Het goede doel was tweeledig, de Parkinson Vereniging algemeen en het Parkinson Café Woerden.

We hebben uiteindelijk het bedrag verdeeld en er is € 300,- naar de Parkinson Vereniging gegaan en vandaag is er € 537,30 overgemaakt naar jullie rekening.

Fijn dat we kunnen helpen en we hopen dat jullie er nog lang mooie cafe's van kunnen organiseren!

Groet, Mark vd Ham en Camiel de Kruijf

Geweldig. Wat fijn dat de zoon van een vader en zijn collega met de ziekte van Parkinson op deze manier blijk geeft van een stuk waardering voor ons werk als Parkinson Café Woerden.

Als Stuurgroep Parkinson Café Woerden bedanken wij het Productiekantoor dan ook ontzettend hartelijk voor deze gulle bijdrage. Hulde voor jullie.