Stuurgroep


De stuurgroepleden van Parkinson Café Woerden zijn:

 

Bert van der Molen - voorzitter

Hans Vonk - penningmeester & coördinator

John Loos - stuurgroeplid

Frans Burger - stuurgroeplid

en


Vanuit de Fysiotherapeuten Maatschap Woerden en aangesloten bij ParkinsonNet

 

Annemiek Vonk-Hagen

Vanuit Woerden Wijzer van de gemeente Woerden

Dunja van Kleef (mantelzorgconsulent)

 


Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:

info@parkinsoncafe-woerden.nl