In de maand maart ontvangt u de uitnodiging voor de bijeenkomst van 13 april 2024.

 

Dan komt de notaris langs als vervolg op onze bijeenkomst van 9 september 2023 met toen als onderwerp

"zelf regie houden, koester het leven in de laatste levensfase".