Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek


Is de HoloLens geschikt voor het ondersteunen en verbeteren van het lopen bij mensen met de ziekte van Parkinson?

Wat is het doel van het onderzoek?

Het hoofddoel van ons onderzoek is om te onderzoeken hoe de Microsoft HoloLens (figuur 1) kan worden ingezet voor het ondersteunen en verbeteren van het lopen bij mensen met de ziekte van Parkinson. De Microsoft HoloLens is een bril waarmee visuele objecten in de echte wereld kunnen worden geprojecteerd, zoals visuele hordes op de grond (figuur 2). Dit worden ook wel hologrammen genoemd. De rest van de omgeving blijft gewoon zichtbaar (figuur 2). Door de gegevens uit de bril blijven deze hologrammen op een vaste plek in de echte wereld staan, ook wanneer u zelf beweegt. De waarneming van hologrammen in de echte omgeving (zoals de visuele horde uit figuur 2) is daarmee vergelijkbaar met de waarneming van echte objecten in de echte omgeving (zoals bijvoorbeeld de vaas in figuur 2).

Figuur 1. De Microsoft HoloLens 1 en 2. Figuur 2. Een voorbeeld van hologrammen gepresenteerd door de Microsoft HoloLens in de
de echte omgeving.

Wat gebeurt er als u meedoet in het onderzoek?
Het onderzoek bestaat uit drie verschillende studies, waarvan u aan één of meerdere kunt deelnemen:

Onderzoek 1: De eerste studie vindt plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam. We testen tijdens deze studie het draagcomfort en de zichtbaarheid van de hologrammen van HoloLens 1 en 2. Daarnaast zult u meedoen aan een focusgroep waarin u samen met andere mensen met de ziekte van Parkinson nadenkt over nieuwe mogelijkheden voor de HoloLens. Als u meedoet aan deze studie, dan zult u deelnemen aan een sessie van ongeveer 2,5 uur.

Onderzoek 2: Om aan de tweede studie te kunnen deelnemen, dient u meerdere keren per dag last te hebben van ‘freezing’. ‘Freezing’ is een plotseling optredend onvermogen om goed te lopen, waarbij de voeten als het ware aan de grond geplakt lijken. De tweede studie zal bij u thuis worden uitgevoerd. U zult, onder begeleiding van een onderzoeksmedewerker, in en rond uw huis lopen en plekken opzoeken waar vaak ‘freezing’ voorkomt. Tijdens deze metingen verzamelt de HoloLens informatie over de omgeving waarmee we inzicht willen verkrijgen waar en wanneer ‘freezing’ plaatsvindt. Tijdens deze looptesten zult u de HoloLens dragen zonder hologrammen. Daarna zetten we de hologrammen aan en is er gelegenheid om deze ook daadwerkelijk uit te proberen.Als u meedoet aan de tweede studie, dan zult u deelnemen aan een sessie van ongeveer 1,5 uur, waarvan u in totaal ongeveer 30 minuten zult lopen. 

Onderzoek 3: De derde studie zal eind 2022 van start gaan. Bij deze studie zal de HoloLens gebruikt worden om het bewegen in de thuissituatie te bevorderen. Deelnemers worden gevraagd thuis een aantal weken met de bril te trainen door spelletjes te spelen die het lopen en balans zouden kunnen verbeteren.

Om aan bovenstaande studies te kunnen deelnemen, dient u naast de ziekte van Parkinson geen andere aandoening van het centraal zenuwstelsel te hebben (bijvoorbeeld als gevolg van hoofdletsel). Ook mag u geen last hebben van hallucinaties en illusies, of een andere aandoening hebben die het lopen beïnvloedt (bijvoorbeeld ernstige knieklachten). Daarnaast moet u zelfstandig kunnen lopen.

Wat betekent deelname voor u?

U heeft zelf geen (direct) voordeel van meedoen aan dit onderzoek. De brillen kunnen nog niet worden gebruikt buiten onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over het ondersteunen of verbeteren van het bewegen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Een nadeel van meedoen aan het onderzoek kan zijn dat u mogelijk (tijdelijk) ongemak ervaart tijdens de metingen in het onderzoek, aangezien de HoloLens zwaarder is dan een gewone bril. Daarom kan de HoloLens bij sommige mensen wat op de neus drukken. Aan het begin van het onderzoek krijgt u de tijd om te wennen aan het dragen van de brillen.

Wanneer u meedoet aan het onderzoek, vergoeden wij de benzine- en parkeerkosten of kosten voor het openbaar vervoer die u maakt. Daarnaast krijgt u een attentie als dank voor uw deelname.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? Of wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op door te mailen naar project.holocuex.fgb@vu.nl of te bellen naar 020-5981274.