Logeerhuis Bredius is open!


Het Logeerhuis zit in de opstartfase. Ze krijgen veel aanvragen en behandelen elke vraag individueel waarbij ze kijken naar de hulp/zorgvraag van de logee en naar wat de vrijwilligers kunnen bieden. Die helpen wel met wassen en aankleden, maar mogen geen verpleegkundige handelingen doen. Naast de thuiszorg die met de logee meegaat, wordt er nu ook gekeken naar extra zorgmedewerkers die ingezet kunnen worden waar nodig.  Zodat alle zorg die normaal de mantelzorger geeft, op een goede manier overgenomen kan worden.

Hulpmiddelen die nodig zijn maar nog niet aanwezig, kan het Logeerhuis inhuren via de thuiszorgwinkel, of waar mogelijk worden meegenomen door de zorgvrager.

Het is zeker raadzaam om contact op te nemen met het Logeerhuis rondom een aanvraag voor logeerzorg en te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer er veel aanvragen binnenkomen voor zorg waar ze op dit moment nog geen passende oplossing voor hebben, bestaat er een grote kans dat dit over een tijdje wel het geval is. Juist in deze opstartfase wordt er continue geschakeld en aangepast en gekeken op welke manier de inwoner het beste geholpen kan worden.

Tenslotte is het een doorlopend proces om mantelzorgers op tijd te wijzen op de mogelijkheden van respijtzorg. En hoe eerder, hoe beter. Op die manier kan voorkomen worden dat de mantelzorger overbelast raakt.

De meerwaarde van het Logeerhuis zit m in het aanbod van welzijn, naast dat van zorg. Wanneer je als mantelzorger weet dat je naaste een fijne tijd heeft en de aandacht krijgt die hij thuis ook krijgt, is het makkelijker om de zorg over te dragen.

Lees onderstaande folder:

Folder Logeerhuis Bredius Woerden
PDF – 1,7 MB 214 downloads